Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 20.10.2017
Nepřítomné třídy012345678
1NExkuExkuExkuExkuExkuExkuExku
1PExkuExkuExkuExkuExkuExkuExku
2NExkuExkuExkuExkuExkuExkuExku
Nepřítomní učitelé012345678
Černá Jaroslava(Lek)RAJRAJ..WF....
Klihavcová Michaela(Dov)....PÍRPÍRPÍRPÍR....
Králová Hana(Exku)......-..--
Kropáček Petr(Lek)..WF
Lavičková Světluše(Exku)....-..---
Lukáš David(Dov)VOVO....PC
Špirochová Monika(Lek)KCKC..
Zdeňková Pavla(Exku)..BA..RAZRAZWF..
Změny v rozvrzích učitelů:
Bachová Monika2. hodsupl. (ZD Exku)ZBO3P(54)dohled
Rajnoch Radim2. hodsupl. (ČÁ Lek)ČJA1P+(60)dohled
3. hodsupl. (ČÁ Lek)ČJA1K+(62)dohled
4. hodpřesun <<TEV3TR+(TEV1)z 7. hod
4. hododpadáTEV1N
7. hodpřesun >>TEV3TR+na 4. hod
Fléglová Šárka5. hodpřesun <<VZA1Č+(60)z 7. hod
6. hododpadáEKG1P+
7. hodpřesun >>VZA1Č+na 5. hod
Králová Hana1.-7. hod Exkurze
Krenc Jan1. hododpadáAJA2N
2. hodspojeno (ŠP Lek)AJA3KK (S1)(18)
4. hodspojeno (ŠP Lek)AJA3KK (S1)(18)
Lavičková Světluše1.-7. hod Exkurze
Maier Tomáš6. hodpřesun <<MTR1KK(99)z 7. hod
7. hodpřesun >>MTR1KKna 6. hod
Pírová Eva1. hodnavíc VÝP1PG (S2)(A10)
2. hodnavíc PCV1PG (S1)(A10)dohled
3. hodspojeno (KL Dov)PCV1PG (S1)(A10)
4. hodspojeno (KL Dov)PCV1PG (S1)(A10)
5. hodspojeno (KL Dov)PCV1PG (S1)(A10)
6. hodspojeno (KL Dov)PCV1PG (S1)(A10)
7. hododpadáVÝP1PG (S2)zrušeno
8. hododpadáVÝP1PG (S2)zrušeno
Pric Rostislav5. hodspojeno (SIM Dov)INF1TR (S1)+(35)
Razím Marek4. hodsupl. (ZD Exku)ZDR1K(54)dohled
5. hodsupl. (ZD Exku)ZBO3P(54)dohled
Vojtěch Vilém1. hodspojeno (SIM Dov)POG2PG (S2)(35)
2. hodspojeno (SIM Dov)POG2PG (S2)(35)
Wolfová Eva0. hododpadáZSV2Nzrušeno
2. hodsupl. (KP Lek)STR3TR(86)dohled
5. hodsupl. (ČÁ Lek)ČJA1K+(62)dohled
5. hododpadáZPR2N
6. hodsupl. (ZD Exku)ADT3P(105)dohled
6. hododpadáPSY1N
Zdeňková Pavla1.-7. hod Exkurze
Změny v rozvrzích tříd:
1A3. hodČJA(62)suplujeRajnoch Radim(ČÁ)
5. hodČJA(62)suplujeWolfová Eva(ČÁ)
2. hodČJA(60)suplujeRajnoch Radim(ČÁ)
5. hodVZA(60)přesun <<Fléglová Šárkaz 7. hod
5. hodOBVodpadá(KÁ)
7. hodVZApřesun >>na 5. hod
1D2. hodČJA(60)suplujeRajnoch Radim(ČÁ)
5. hodOSZ(60)přesun <<Fléglová Šárkaz 7. hod
5. hodOBVodpadá(KÁ)
7. hodOSZpřesun >>na 5. hod
1K3. hodČJA(62)suplujeRajnoch Radim(ČÁ)
4. hodZDR(54)suplujeRazím Marek(ZD)
5. hodČJA(62)suplujeWolfová Eva(ČÁ)
1KK6. hodMTR(99)přesun <<Maier Tomášz 7. hod
6. hodČJAodpadá(ČÁ)
7. hodMTRpřesun >>na 6. hod
1N1.-7. hod Exkurze
1P2. hodČJA(60)suplujeRajnoch Radim(ČÁ)
5. hodOBVodpadá(KÁ)
1.-7. hod Exkurze
1PG1. hodPCVS1(A10)navícPírová Eva
1. hodVÝPS2(A10)navícPírová Eva
1. hodPÍSodpadá(KL)
2. hodVÝPS2(A10)navícPírová Eva
2. hodPCVS1(A10)navícPírová Eva
2. hodPÍSodpadá(KL)
3. hodPCVS1(A10)spojíPírová Eva(KL)
4. hodPCVS1(A10)spojíPírová Eva(KL)
5. hodPCVS1(A10)spojíPírová Eva(KL)
6. hodPCVS1(A10)spojíPírová Eva(KL)
7. hodPCVS1odpadá(KL)
7. hodVÝPS2odpadá(PÍR)
8. hodPCVS1odpadá(KL)
8. hodVÝPS2odpadá(PÍR)
1TR1. hodTECodpadá(KP)
5. hodINFS1(35)spojíPric Rostislav(SIM)
7. hodČJAodpadá(ČÁ)
1U5. hodINFS1(35)spojíPric Rostislav(SIM)
7. hodČJAodpadá(ČÁ)
2N0. hodZSVodpadá(WF)
1.-7. hod Exkurze
2PG1. hodPOGS2(35)spojíVojtěch Vilém(SIM)
2. hodPOGS2(35)spojíVojtěch Vilém(SIM)
3KK2. hodAJAS1(18)spojíKrenc Jan(ŠP)
4. hodAJAS1(18)spojíKrenc Jan(ŠP)
3P1. hodEKOodpadá(KÁ)
2. hodZBO(54)suplujeBachová Monika(ZD)
4. hodTEV(TEV1)přesun <<Rajnoch Radimz 7. hod
4. hodČJAodpadá(ČÁ)
5. hodZBO(54)suplujeRazím Marek(ZD)
6. hodADT(105)suplujeWolfová Eva(ZD)
7. hodTEVpřesun >>na 4. hod
3TR1. hodEKOodpadá(KÁ)
2. hodSTR(86)suplujeWolfová Eva(KP)
4. hodTEV(TEV1)přesun <<Rajnoch Radimz 7. hod
4. hodČJAodpadá(ČÁ)
7. hodTEVpřesun >>na 4. hod
Pedagogický dohled u třídy:
1N, 1.-7.hod - Lavičková Světluše
1P, 1.-7.hod - Zdeňková Pavla
2N, 1.-7.hod - Králová Hana